Vacature voor oudercommissieleden

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wil je met ons meepraten en meebeslissen, meld je dan aan voor de vrijwillige functie van

OUDERCOMMISSIELID m/v

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:

 • overlegt met Patty
 • adviseert gevraagd en ongevraagd met Patty
 • bevordert goede en heldere informatie aan ouders
 • onderhoudt contacten met andere ouders
 • bevordert de betrokkenheid van ouders bij Kindercath, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren
 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Wij zoeken ouders die:

 • mee willen praten en beslissen
 • de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
 • willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
 • hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor Kindercath

Wij bieden:

 • inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid
 • administratieve ondersteuning
 • een budget voor de oudercommissie

Meer informatie kun je verkrijgen bij Patty of bij de voorzitter van de oudercommissie van Kindercath. Ben je aangesloten bij Kindercath en wil je iets betekenen voor de oudercommissie?

Stuur dan een e-mail naar oc.kindercath@gmail.com of info@kindercath.nl.

Onze oudercommissie:
Yvonne van der Wal
Angela van ‘t Slot
Sabine Verhoeven