OUDERS

Gastouderbureau Kindercath is een erkend gastouderbureau. Wij bemiddelen tussen ouders en gastouders of het nu gaat om dagopvang, buitenschoolse opvang of flexibele opvang.


Onze oudercommissie

Onze oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van kinderen die door onze gastouders worden opgevangen. Zij behartigen de belangen van alle ouders. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door advies uit te brengen aan de directie van gastouderbureau Kindercath. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarnaast is het belangrijk dat de oudercommissie op effectieve wijze met de verschillende partijen communiceert. Lees meer over de werkwijze en de verantwoordelijkheden van de oudercommissie.

Vacature voor oudercommissieleden

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wil je met ons meepraten en meebeslissen, meld je dan aan voor de vrijwillige functie van

OUDERCOMMISSIELID m/v

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er door de organisatie met klachten wordt omgegaan.

De oudercommissie:

 • overlegt met Patty,
 • adviseert gevraagd en ongevraagd met Patty,
 • bevordert goede en heldere informatie aan ouders,
 • onderhoudt contacten met andere ouders,
 • bevordert de betrokkenheid van ouders bij Kindercath, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren,
 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.

Wij zoeken ouders die:

 • mee willen praten en beslissen,
 • de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden,
 • willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie,
 • hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor Kindercath.

Wij bieden:

 • inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid,
 • administratieve ondersteuning,
 • een budget voor de oudercommissie.

Meer informatie kun je verkrijgen bij Patty of bij de voorzitter van de oudercommissie van Kindercath. Ben je aangesloten bij Kindercath en wil je iets betekenen voor de oudercommissie?

Stuur dan een e-mail naar oc.kindercath@gmail.com of info@kindercath.nl.

Onze oudercommissie:
– Yvonne van der Wal
– Lian Bosch

Ouders