OUDERS

Gastouderbureau Kindercath is een erkend gastouderbureau. Wij bemiddelen tussen ouders en gastouders of het nu gaat om dagopvang, buitenschoolse opvang of flexibele opvang.


Welkom bij Gastouderbureau Kindercath

Kindercath is een erkend gastouderbureau dat sinds 2004 de gastouderopvang begeleidt in het noordelijke deel van de Randstad. Gastouderopvang is een flexibele en kleinschalige vorm van kinderopvang. Deze vorm van opvang vindt plaats in een huiselijke omgeving onder begeleiding van professionele zorgverleners, de gastouders.
Kindercath verzorgt kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Naast de bemiddeling tussen de ouders en gastouders, begeleidt Kindercath de kwaliteit van de opvang en biedt ondersteuning in de vorm van informatie, advies en cursussen.
Omdat gastouderopvang een erkende vorm van kinderopvang is en Kindercath en alle bij haar aangesloten gastouders zijn ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang, is het onder de Wet Kinderopvang mogelijk om kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aan te vragen als tegemoetkoming in de opvangkosten.
Kindercath vindt goed contact met ouders en gastouders belangrijk. Minimaal twee keer per jaar gaan we op huisbezoek om de opvanglocatie te beoordelen en de opvang van de gastouder te evalueren. Ouders moeten met een goed gevoel hun kind achter kunnen laten bij een gastouder.
Naast deze taken verzorgt Kindercath de gehele administratieve en financiële afhandeling van de opvang. Ouders krijgen van Kindercath een factuur en gastouders worden betaald door Kindercath. In geval van ziekte of afwezigheid van de gastouder wordt vervanging gezocht als de ouders dit wensen.

Wat doet Kindercath?

  • Inventarisatie en selectie
  • Verstrekken van informatie
  • Begeleiden van de gastouderopvang
  • Administratieve en financiële afhandeling
  • Geven van ondersteuning en advies
  • Waarborgen van de kwaliteit
  • Risico inventarisatie van de opvanglocatie
  • Evaluatie en observatie van de opvang
  • Organiseren van informatiebijeenkomsten en cursussen
  • Bemiddelen bij conflicten

Gastouderbureaus dienen aan wettelijke eisen te voldoen.
De GGD controleert de gastouderbureaus, elk jaar en ziet toe op naleving van de gestelde criteria. Het inspectierapport van Kindercath is openbaar en online te raadplegen via onze vermelding in het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is hier te vinden. Een papieren versie ligt ter inzage op het kantoor van Kindercath.

Als je geïnteresseerd bent in wat wij voor je kunnen betekenen, bel dan nu voor een afspraak of stuur een email. Via de button “Bel mij terug” kun je ook vragen of wij je terugbellen.

Ouders