GASTOUDERS

Als je geïnteresseerd bent in wat wij voor je kunnen betekenen, bel dan nu voor een afspraak of stuur een email. Via de button “Bel mij terug” kun je ook vragen of wij je terugbellen.


Vergoedingen

De tarieven vanj gastouderopvang bestaan uit twee delen: gastoudertarief en bureautarief. Het gastoudertarief is het tarief voor de opvang door de gastouder. Het bureautarief is het tarief voor bemiddeling, begeleiding en administratieve afhandeling van de opvang door Kindercath.

Gastouder en belasting

Het basisgastoudertarief ligt tussen € 4,00 en € 5,00 per uur per kind. Gastouders mogen hun eigen tarieven vaststellen, waarbij Kindercath alleen adviseert en bemiddelt. Naast de opvang verzorgt de gastouder de noodzakelijke basisvoorzieningen als bedje, box, kinderstoel en verder eten, drinken en speelgoed. Melkvoeding, luiers en babydoekjes zijn doorgaans niet in het bedrag opgenomen.

In de Overeenkomst van Opdracht worden de dagen en tijden vastgelegd waarop opvang en verzorging nodig is. In geval van ziekte, vakantie of andere afwezigheid van het kind en op officiële feestdagen heeft een gastouder recht op doorbetaling. Ziekte, vakantie of andere afwezigheid van de gastouder wordt niet vergoed.

Aanvang

Een gastouder heeft recht op vergoeding vanaf de eerste dag dat een kind wordt opgevangen. Dit geldt ook als het wenuren voorafgaand aan de startdatum betreft.

Belastingdienst

Een gastouder is verplicht om inkomsten uit arbeid aan de belastingdienst op te geven. Het al dan niet opgeven van inkomsten is de verantwoordelijkheid van de gastouder. Kindercath meldt niets op eigen initiatief, maar is wel verplicht inzage in haar administratie te verschaffen als de Belastingdienst hier om vraagt.

Kassiersfunctie

Kindercath heeft een kassiersfunctie. Dit betekent dat de gastoudertarieven door Kindercath aan de ouder worden gefactureerd en dat Kindercath zorg draagt voor uitbetaling aan de gastouder op basis van het ingevulde en door gastouder en ouder voor akkoord ondertekende urenformulier. Ouders ontvangen rond de 10e hun maandelijkse factuur en de gastouder wordt rond de 15e uitbetaald.

Gastouders